DLA INWESTORÓW
I FIRM BUDOWLANYCH

Jako pracownia specjalizująca się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, skutecznie działamy w roli podwykonawcy, zwłaszcza przy postępowaniach przetargowych, które w swym zakresie obejmują jednocześnie przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i realizację robót budowlanych.

DLA SPECJALISTÓW
I FIRM SPECJALISTYCZNYCH

Podczas realizacji stale współpracujemy ze specjalistami z uprawnieniami budowlanymi we wszystkich branżach, a także rzeczoznawcami, kosztorysantami, geodetami i geologami. Jesteśmy otwarci na nawiązywanie nowych relacji biznesowych.

DLA ARCHITEKTÓW

Nasza pracownia często realizuje wiele projektów jednocześnie. Dlatego też niejednokrotnie czasowo poszerzamy nasz zespół projektowy, by zapewnić kompleksową i terminową realizację. W zależności od projektów poszukujemy zarówno absolwentów, jak i doświadczonych architektów.