BUDYNEK
BIUROWY

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY

LOKALIZACJA: BIELAWA

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WROCŁAW

PROJEKT: 2009

POWIERZCHNIA: 2 049 m2

KUBATURA: 8 731 m3

Projekt dotyczył budynku biurowego - nowej siedziby Komisariatu Policji w Bielawie
Plan budynku, rozpisany na kształcie litery L, buduje wnętrze urbanistyczne i porządkuje nieregularny teren opracowania
Elewacje budynku zostały urozmaicone horyzontalnymi elementami w nieregularnym układzie, co nadaje obiektowi nowoczesnego charakteru
Rzut przyziemia budynku. Obiekt podzielono na trzy strefy: ogólnodostępną, ograniczonego dostępu oraz zamkniętą