KOMENDA
POLICJI

OBIEKT: KOMENDA POLICJI WROCŁAW KRZYKI

LOKALIZACJA: WROCŁAW

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

PROJEKT: 2014

POWIERZCHNIA: 4 575 m2

KUBATURA: 14 641 m3

Nowa siedziba Komendy Policji Wrocław Krzyki przy ul. Ślężnej
Obiekt zaprojektowano jako prostą, trójskrzydłową bryłę ze strefą wejściową zaakcentowaną dużym przeszkleniem
Prostota bryły budynku przełamana została różną szerokością i nieregularnością okien
Okładzina elewacji z blachy tytanowo-cynkowej w nieregularnym układzie podkreśla nowoczesność obiektu
Zgodnie z wytycznymi do projektowania jednostek policyjnych obiekt podzielono na trzy strefy: ogólnodostępną, ograniczonego dostępu oraz zamkniętą