MIĘDZYUCZELNIANE
CENTRUM
DYDAKTYCZNO-TECHNOLOGICZNE

OBIEKT: CENTRUM DYDAKTYCZNO-TECHNOLOGICZNE

LOKALIZACJA: WROCŁAW

INWESTOR: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

PROJEKT: 2008

POWIERZCHNIA: 5 775 m2

KUBATURA: 23 101 m3

Wyróżnienie
w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno?budowlanej Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Międzyuczelnianego Centrum Dydaktyczno?Technologicznego ?Technopolis?
Multimedialna elewacja budynku, symbolicznie odzwierciedla na zewnątrz nowoczesne, zaawansowane technologie, znajdujące się w jego wnętrzu
Prosta bryła obiektu została wpisana w istniejącą tkankę urbanistyczną
Elewacja - ekran daje nieograniczone możliwości wyświetlania stałych lub ruchomych obrazów
Rzut przyziemia budynku