LICEUM
WE WROCŁAWIU

OBIEKT: KOMPLEKS BUDYNKÓW SZKOLNYCH

LOKALIZACJA: WROCŁAW

INWESTOR: URZĄD MIASTA WROCŁAW

PROJEKT: 2008

POWIERZCHNIA: 8 392 m2

KUBATURA: 75 531 m3

Projekt konkursowy
Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego nr V
we Wrocławiu
Widok od ulicy Ślężnej. Właściwa relacja budynku z otoczeniem została osiągnięta poprzez wkomponowanie budynku w istniejącą zieleń
Z budynku został zapewniony łatwy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej i bezkolizyjny dojazd samochodów osobowych do parkingu szkoły
Część "cicha" obiektu - zespół dydaktyczny - zlokalizowana została w głębi działki od strony parku
Budynek cechuje czytelny podział funkcjonalny oraz strefowanie przestrzeni wokół niego
Rozwinięcia elewacji
Rzut przyziemia budynku