PLAC
NOWY
TARG

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE PLACU NOWY TARG

LOKALIZACJA: WROCŁAW

INWESTOR: URZĄD MIASTA WROCŁAW

PROJEKT: 2010

POWIERZCHNIA: 265 m2

KUBATURA: 927 m3

Projekt konkursowy
Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru Placu Nowy Targ we Wrocławiu
Dwa narożniki placu zostały ukształtowane jako podniesiona nawierzchnia, pod którą ukryto niezbędne obiekty kubaturowe: Pawilon Miejski oraz elementy komunikacji z podziemnym parkingiem. Fragmenty podniesionej posadzki są dostępne dla użytkowników placu, mogą być miejscem odpoczynku lub służyć jako amfiteatralna widownia w trakcie imprez organizowanych na Nowym Targu
Przekrój przez teren placu