SALA
WIDOWISKOWO
SPORTOWA

OBIEKT: SALA WIDOWISKOWO SPORTOWA

LOKALIZACJA: TRZEBNICA

INWESTOR: GMINA TRZEBNICA

PROJEKT: 2014

POWIERZCHNIA: 3 723 m2

KUBATURA: 25 191 m3

Sala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
Sala na co dzień ma służyć uczniom Szkoły Podstawowej
Nr 2 znajdującej się po przeciwnej stronie ulicy 3-go Maja
Przystosowana jest również do organizowania imprez sportowych, wyposażona jest w widownię na około 1000 miejsc oraz pomieszczenia pomocnicze wymagane przy organizowaniu zawodów sportowych o zasięgu krajowym
W sali zlokalizowano strefę wejściową z przestronnym hallem i strefą rekreacyjną dla widzów imprez sportowych oraz niezależną strefę wejściową służącą na co dzień użytkownikom sali
W sali przewiduje się pełnowymiarowe boisko z możliwością podziału na mniejsze boiska do celów zajęć szkolnych
Przekrój budynku