TRZEBNICKIE
CENTRUM MEDYCZNE

OBIEKT: TRZEBNICKIE CENTRUM MEDYCZNE

LOKALIZACJA: TRZEBNICA

INWESTOR: GMINA TRZEBNICA

PROJEKT: 2013

POWIERZCHNIA: 1 700 m2

KUBATURA: 7 900 m3

Rozbudowa, przebudowa i remont Trzebnickiego Centrum Medycznego.
Etapy koncepcyjne kształtowania bryły
Obiekt przed rozbudową
Projektowana część budynku jest dobudowana do części istniejącej i połączona z nią przeszklonym łącznikiem, w którym zlokalizowano strefą wejściową
Wnętrze hallu przychodni, zawierającego rejestrację pacjentów oraz komunikację pionową budynku
Budynek istniejący razem z projektowanym tworzą spójną całość, są zróżnicowane wysokością, natomiast rytm okien w elewacji frontowej budynku projektowanego został dostosowany do budynku istniejącego. Monotonię elewacji przełamują dwa wykusze, znajdujące się na przeciwległych krańcach elewacji frontowej
Widok poczekalni na piętrze Centrum
Rzut przyziemia budynku.
Po prawej stronie część istniejąca, po lewej część dobudowana, połączone łącznikiem