PARK

OBIEKT: PARK W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

LOKALIZACJA: TOMASZÓW MAZOWIECKI

INWESTOR: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

PROJEKT: 2009

POWIERZCHNIA: 88 871 m2

KUBATURA: -

Wyróżnienie
w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim
W parku, poza strefą aktywności sportowej zaprojektowano wielofunkcyjne przestrzenie ekspozycyjne i do organizowania imprez plenerowych takie jak plac z amfiteatrem, plac z rzeźbą, które posiadają także funkcje reprezentacyjną, komunikacyjną i rekreacyjno ? wypoczynkową
Amfilada złożona z żelbetowych podpór o zmiennej szerokości i fakturze surowego betonu formą, materiałem oraz fakturą nawiązuje do istniejących budowli przemysłowych
Kładki w centralnej części parku zaplanowano tak by jak najdogodniej obsługiwały zaprojektowane punkty węzłowe. Ścieżki rowerowe poprowadzono przez całą długość parku i poprzez rampy powiązano je z systemem ścieżek Tomaszowa
Budynek z ogólnodostępną toaletą zlokalizowano przy wejściu do parku, w pobliżu miejsc przeznaczonych dla większej liczby użytkowników. W budynku znajduje się też magazyn służący do przechowywania wyposażenia części rekreacyjnej parku, np. szachów plenerowych
Miękkie formy kładek wpisują się w układ alejek i ścieżek przecinających cały obszar, stanowią integralną część układu komunikacyjnego, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym
Schemat umiejscowienia kładek