SALA
GIMNASTYCZNA

OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE

LOKALIZACJA: SZCZECIN

INWESTOR: URZĄD MIASTA SZCZECIN

PROJEKT: 2009

POWIERZCHNIA: 3 122 m2

KUBATURA: 40 587 m3

Projekt konkursowy
Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie
Sala gimnastyczna znajduje się w sąsiedztwie historycznego budynku szkoły i jest z nią połączona funkcjonalnie
Jednym z głównych założeń konkursu było zaprojektowanie sali gimnastycznej przystosowanej do sportów walki, zajęć wychowania fizycznego szkoły podstawowej oraz gimnastyki sportowej
Elementem projektu było zagospodarowanie terenu na działkach sąsiadujących z terenem szkoły, przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, umożliwiające realizację różnorodnych celów sportowo- rekreacyjnych
Przekrój przez budynek