ASP
W POZNANIU

OBIEKT: KOMPLEKS BUDYNKÓW UNIWERSYTECKICH

LOKALIZACJA: POZNAŃ

INWESTOR: UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY POZNAŃ

PROJEKT: 2009

POWIERZCHNIA: 5 931 m2

KUBATURA: 23 872 m3

Projekt dotyczył remontu, przebudowy i rozbudowy kompleksu budynków Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Rozbudowa domyka działkę, tworząc kwartał zabudowy śródmiejskiej. Wewnątrz działki zaprojektowany został dziedziniec uczelni, przewidziany jako miejsce wystaw oraz wypoczynku
Nowo projektowane budynki tworzą z istniejącymi obiektami integralną całość zarówno poprzez powiązania komunikacyjne jak i funkcjonalne
Z dziedzińca budynku można zaobserwować dialog klasycznego i współczesnego rysunku fasady, które uzupełniają się i stanowią spójną całość
Projekt obejmował swoim zakresem także remont istniejącego budynku, m.in. odrestaurowanie i częściowe zrekonstruowanie elewacji frontowej, wymianę stolarki okiennej, konserwację i przeniesienie zabytkowych balustrad, konserwację zabytkowych posadzek ceramicznych
Hol zajmujący dużą część przyziemia budynku będzie pełnił funkcję rekreacyjno-wystawienniczą
Przebudowa i rozbudowa budynku spełniła zapotrzebowanie uczelni na sale rysunkowo-malarskie, bibliotekę, studio filmowe, pracownie rzeźby oraz specjalistyczne warsztaty ceramiczne i stolarskie
Rzut przyziemia budynku