ZAKŁAD
REHABILITACJI

OBIEKT: OBIEKT WYPOCZYNKOWY

LOKALIZACJA: JEDLEC

INWESTOR: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW

PROJEKT: 2011

POWIERZCHNIA: 3 118 m2

KUBATURA: 9 433 m3

Projekt dotyczył budynku zakładu rehabilitacji, z pomieszczeniami mieszkalnymi przeznaczonymi na pobyt pacjentów
Zaprojektowano budynek dobudowany do istniejącego zawierający pomieszczenia rozbudowanej jadalni, rehabilitacji pacjentów z pomieszczeniem basenowym oraz mieszkalne dla pacjentów
Rozczłonkowanie bryły pozwoliło na urozmaicenie kompozycji kompleksu oraz lepsze doświetlenie pomieszczeń
Rzut przyziemia budynku